Etusivulle
Sastamalan verkostolukio
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

SASTAMALAN VERKOSTOLUKION UUSINTAKUULUSTELUSÄÄNNÖSTÖ

  

I.              MOUHIJÄRVEN LUKIO:

Hylätyn kurssin uusiminen:  Hylätyn kurssin voi suorittaa käymällä kurssin uudelleen. Hylätyn kurssin suorittamista hyväksytysti voi yrittää kaksi kertaa myös seuraavana uusintakuulustelupäivänä ja lisäksi kesäkuussa tai elokuussa ensimmäisellä kouluviikolla.

Uusintakuulusteluun pitää ilmoittautua kirjallisesti ohjeiden mukaan.

Hyväksytyn kurssin uusiminen Hyväksytyn kurssin saa korottaa käymällä kurssin uudelleen.

Opiskelija voi yrittää myös kerran korottaa arvosanaa seuraavana uusintakuulustelupäivänä tai

kesäkuun uusintakuulustelupäivänä.                    

Lukuvuoden aikana uusintakuulustelut alkavat klo 8.00, kesäkuun uusintakoe alkaa kello 9.

Uusintakuulusteluihin on ilmoittauduttava kirjallisesti, aineen opettajalle viimeistään viikkoa (7 päivää)

ennen koetta. Syksyn ensimmäiseen uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään toisena

koulupäivänä.    

II.            VAMMALAN LUKIO:

Opiskelija voi osallistua uusintakuulusteluun, jos hän

 • on saanut hylätyn arvosanan
 • on ollut estynyt saapumasta kurssikokeeseen ja on selvittänyt syyn ao. opettajalle
 • suorittaa kurssin itsenäisesti
 • haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa

Lukuvuoden aikana järjestettävät uusintakuulustelupäivät ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan opiskelijoille syyslukukauden alussa. Kuulusteluun ilmoittautuminen on sitova. Annettuja ilmoittautumisaikoja on noudatettava. Määräajan jälkeisiä ilmoittautumisia ei oteta huomioon, ellei syynä ole voittamaton este (esimerkiksi sairaus).

Uusintakuulustelu järjestetään pääsääntöisesti koulupäivän jälkeen klo 16.00. Samassa koetilaisuudessa saa osallistua vain yhteen kokeeseen. Uusintakuulustelupäivänä koulusta poissaollut opiskelija ei saa osallistua ilman erityisen pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) kuulusteluun. Ennen uusintakuulustelua opiskelijan on suositeltavaa pyytää ao. opettajalta opiskeluohjeita ja mahdollista tukiopetusta. Erityisestä syystä opiskelijalle voidaan myöntää lupa osallistua kahteen kokeeseen samassa kuulustelutilaisuudessa.

KURSSIEN UUSIMISMAHDOLLISUUDET

Opiskelijan tulee keskustella hylätyn kurssin suorittamisesta ao. aineen opettajan kanssa. Kurssin voi suorittaa jollakin seuraavista tavoista:

 • tekemällä opettajan antamat tehtävät
 • osallistumalla uusintakuulusteluun tai
 • vaihtoehtoisesti toisen opetusryhmän mukana vastaavan kurssin kokee­seen, mikäli sellainen jossakin myöhemmässä lukuvuoden jaksossa on tarjolla
 • osallistumalla uudelleen kurssin opetuk­seen ja kurssikokeeseen.

Mikäli opiskelija aikoo osallistua hylätyn kurssin uusimiseen kohdan 2. mukaises­ti, hänen on neuvoteltava ennakkoon ao. opettajan kanssa. 

Hylättyä kurssia voi yrittää suorittaa uusintakuulustelussa kaksi kertaa. Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen on sitova. Ilman pätevää syytä poisjääminen katsotaan käytetyksi uusintakerraksi.

 Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää hyväksytyn kurssin uusimista yhden kerran seuraavin edellytyksin:

 • pääsääntöisesti opiskelemalla kurssi uudelleen, jolloin vaihtoehdot ovat seuraavat:
  • opetukseen osallistuminen + kurssikoe
  • itsenäinen opiskelu opettajan antamin tehtävin + kurssikoe
  • antamalla opettajan määräämä muu näyttö (esim. vaativampi tutkielma)
  • uusiminen uusintakokeessa vain erityisen painavasta syystä (esim. lääkärinto­distus)

 Hyväksytyn kurssin uudelleen suorittamisesta on neuvoteltava ennakkoon ao. opettajan kanssa. Myönteisessä tapauksessa tehdään kirjallinen ilmoitus. Ristiriita­tapauksessa asia alistetaan rehtorille.

 Jos hyväksytyn kurssin uusintakuulusteluun ilmoittautunut opiskelija ilman päte­vää syytä jää kokeeseen saapumatta, katsotaan uusintamahdollisuus käytetyk­si.

 Suoritettaessa hyväksyttyä kurssia uudelleen jää kurssiarvosanoista parempi voimaan.

 Aineen koko oppimäärän päättöarvostelun saanut opiskelija ei saa enää yksittäi­sen hyväksytyn kurssin uusimismahdollisuutta, ellei hän muuta ko. aineen opintosuunnitel­maansa laajentamalla aineen oppimäärää vähintään yhdellä uudella syventävällä tai soveltavalla kurssilla.

 

III.             ÄETSÄN SARKIA-LUKIO

 Mikäli opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan neljä (4) tai kurssin suoritus muutoin hylätään, on hänellä mahdollisuus suorittaa kurssi erillisessä kuulustelussa, joka voi olla uusintakuulustelu tai muulla tavoin järjestetty tilaisuus.

 Hylätyn kurssin voi uusia kaksi kertaa. Mikäli hylättyä arvosanaa ei saa tällöinkään korotetuksi, on suoritettava kurssi uudelleen. Hyväksyttyä kurssia voi korottaa yhden kerran lukio-opintojen aikana. Hyväksytyn kokeen voi suorittaa missä tahansa uusintakuulustelussa, mutta siitä on sovittava etukäteen opettajan kanssa. Hyväksytyn kokeen uusinnan jälkeen parempi arvosana jää voimaan.

 Itsenäisesti suoritettavien kurssien kokeet suoritetaan joko uusintakuulustelussa tai opettajan kanssa sovittuna ajankohtana..

 Kokeeseen on ilmoittauduttava viikkoa ennen uusintakuulustelupäivää. Määräajan jälkeisiä ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Jos opiskelija on poissa koulusta uusintakuulustelupäivänä, hän ei voi osallistua myöskään uusintakuulusteluun. Ilmoittautumislomakkeita saa kansliasta ja ne myös palautetaan kansliaan. Uusintakuulusteluun voi ilmoittautua heti palauteiltapäivän jälkeen.

 Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen on aina sitova. Se voidaan perua vain sairauden tms. voittamattoman esteen takia. Jos opiskelija ei tule kokeeseen, hän menettää suorituskertansa.

 Mikäli opiskelija on ollut pois koulusta koeviikolla esimerkiksi sairauden takia, hän voi sopia erillisistä koejärjestelyistä. Koeviikolla lomamatkan takia poissa olleelle opiskelijalle ei järjestetä erillisiä koetilaisuuksia.

 

 

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner