Etusivulle
Sastamalan verkostolukio
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTILUKIO

Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi liittää opintoihinsa ylioppilastutkinnon, jolloin puhutaan kaksoistutkinnosta. Mikäli opiskelija hankkii lisäksi lukion päättötodistuksen, hän tekee kolmoistutkinnon. 

Yhdistelmäopintoja suorittava opiskelija noudattaa hänelle valmiiksi laadittua ohjeellista opintosuunnitelmaa, jonka mukaisesti hän opiskelee ainakin äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan kursseja. Lisäksi opiskelija valitsee kursseja oman kiinnostuksensa mukaan lukion kurssitarjottimelta.

Ammatillista tutkintoa suorittava voi osallistua ylioppilastutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä edellytetään kuitenkin vähintään puolentoista vuoden laajuisia ammatillisia opintoja ennen tutkintoon osallistumista.

Kaksoistutkintoon tähtäävän opiskelijan on mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto jo kolmannen opiskeluvuoden aikana. Kolmoistutkintoa tekevä opiskelee lukion kaikki pakolliset ja kymmenen syventävää kurssia. Tällöin opintojen neljäs vuosi opiskellaan kokonaisuudessaan lukiossa. Ammattitutkinnosta voidaan lukea hyväksi lukion oppimäärään korkeintaan 18 kurssia.

Kaksois- tai kolmoistutkinnon tekeminen on vaativa, jopa pelkkiä lukio-opintoja vaativampi urakka. Tutkintoa suorittamaan voidaan siksi valita vain sellainen henkilö, jolla olisi oikeus päästä Vammalan lukion opiskelijaksi eli peruskoulun päättötodistuksessa hänen lukuaineiden keskiarvonsa on oltava vähintään 7,0. Mikäli opiskelija kokee yhdistelmäopinnot liian raskaiksi, hän voi esimerkiksi siirtyä suorittamaan vain yhtä tutkintoa.

Lukiolaisen on mahdollista suorittaa ammatillisen oppilaitoksen tarjoamia kursseja. Myös kokonaisen ammattitutkinnon suorittaminen on mahdollista. Lukion oppimäärästä hyväksi luettavien kurssien lukumäärästä päättää ammatillisen tutkinnon vastaanottava oppilaitos.

Opintojen jaksottaminen ns. avainaineissa

Yhdistelmätutkintoa suorittava opiskelee lukiossa ensimmäisenä vuotena 2. ja 4. jaksossa, toisena vuotena 1. ja 5. jaksossa sekä kolmantena vuotena 3. jaksossa. Neljäs lukuvuosi opiskellaan kokonaan lukiossa. 

Lukio-opinnot suoritetaan pääosin päivälukion opintoryhmissä. Opinto-ohjelmaa voidaan tarvittaessa täydentää aikuislinjan kursseilla sekä etä- ja verkko-opintoina. Yhdistelmätutkintoa tekevä opiskelee äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan kursseja yleensä seuraavasti:      

     1. lukuvuosi        äidinkieli 1 ja 2  

                              ruotsi 1 ja 2

                              englanti 1 ja 2

                              lyhyt matematiikka 1 ja 2                                           

      2. lukuvuosi       äidinkieli 3 ja 4

                               ruotsi 3 ja 4

                               englanti 3 ja 4

                               lyhyt matematiikka 3 ja 4              

       3. lukuvuosi      äidinkieli 5

                               ruotsi 5

                               englanti 5

                               lyhyt matematiikka 5                                      

      4. lukuvuosi       äidinkieli 6

                               englanti 6

                               lyhyt matematiikka 6                                           

Lisäksi opinto-ohjelmaan liitetään reaaliaineita, kieliä sekä taito- ja taideaineita. Reaaliaineissa kannattaa keskittyä erityisesti niihin oppiaineisiin, joiden ylioppilaskokeisiin aikoo osallistua. Pitkän matematiikan opintosuunnitelma laaditaan tapauskohtaisesti erikseen. Opiskelija voi halutessaan nopeuttaa omia opintojaan yhdistelemällä päivä-lukio-, aikuislukio- ja etäopintoja.

Sastamalan verkostolukion ammattilukiovastaavana toimii Vammalan lukion apulaisrehtori Ilkka Naatula, jonka tavoitat sähköpostilla ilkka.naatula(at)sastamala.fi tai 040 516 9206.

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner